מדיניות ביטול עיסקה והחזרת מוצרים REFUND POLICY

במידה והנכם מעוניינים לבטל עיסקה, אנא הודיעו לנו בהקדם האפשרי

ניתן לבטל בטלפון / וואטסאפ 0543761390

במייל [email protected]

בהגעה פיזית לבית המרקחת

בשליחת דואר רשום אל: בית מרקחת טל שחר, רחוב אש שלום 11 ת”א.

ובאמצעות טופס יצירת קשר

הזמנות שהוזמנו לאיסוף עצמי ניתן לבטל ולקבל את מלוא סכום ההזמנה.

הזמנות שהוזמנו עם שליח או דואר רשום: במידה והחבילה עוד לא נמסרה לדואר / לחברת שליחויות, תזוכו במלוא סכום ההזמנה. במידה והחבילה נמסרה כבר לחברת שליחויות או לדואר ישראל, תחוייבו בעלות הדואר או המשלוח אשר שולמו על ידינו (גם אם בהזמנה עצמה לא שולמו דמי משלוח עקב הטבת משלוח חינם מעל 300 שח). לכן אנא דאגו להודיע לנו על הביטול בהקדם האפשרי.

הזמנה שנמסרה: בנוסף לאמור בסעיף הבאים, ניתן להחזיר כל מוצר ללא כל דמי ביטול, תוך 14 ימי עסקים. ההחזרה היא באחריות הלקוח וניתן להחזיר באמצעות דואר רשום / משלוח או להגיע פיסית לבית מרקחת. לא ניתן להחזיר את כל סוגי המוצרים – על פי הוראות משרד הבריאות – לא ניתן להחזיר תכשירים רפואיים, מזון לתינוקות ותוספי מזון. באם אינכם בטוחים אם ניתן או לא ניתן להחזיר את הפריט אותו עם מזמינים, בדקו זאת עימנו מראש.

10. ביטול העסקה והחזרת מוצרים

10.1 המשתמש רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 והתקנות שהותקנו על פיו, כפי שיעודכנו מעת לעת (להלן: “חוק הגנת הצרכן”).
10.2 הלקוח מחויב לבדוק את המוצר מיד עם קבלתו. במידה וקיים פגם במוצר, או אי התאמה בין המוצר לבין הזמנת הלקוח  רשאי הלקוח לביטול העסקה והכל בכפוף להוראות ולמועדים הנתונים בחוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו על פיו.
10.3 איזה מוצר נחשב כמוצר פגום אשר ניתן להחזירו? מוצר פגום הינו מוצר אשר אינו ראוי לשימוש הן בשל פגם בייצורו ו/או בשל היותו פג תוקף ו/או בשל כל סיבה אשר בגינה השימוש במוצר אינו אפשרי כלל.
10.4 את ביטול העיסקה בשל הפגם רשאי הלקוח לעשות באופן הבא: מייד עם גילוי הפגם ו/או בדיקת המוצר ע”י הלקוח עפ”י המוקדם מבינהם על הלקוח ליצור קשר עם מי מטעמה של החברה ולהודיע על הפגם ועל רצונו לבטל את העיסקה כמו כן על הלקוח לציין במכתב את סיבות הבקשה לביטול העיסקה, את מספר הזמנה, שם מלא ומספר תעודת זהות  ואת המכתב לשלוח לכתובת משרדי החברה. נציג החברה יבדוק בקשת הלקוח לבטל העיסקה וככל שזו תתאפשר יודיע על כך ללקוח. דע – במקרה של שיהוי במתן הודעה כאמור – הדבר עלול לפגוע בזכות לביטול העסקה והשבת המוצר.
10.5 במידה ונציג החברה הודיע ללקוח כי ישנה אפשרות לביטול עיסקה והחברה תקבל במשרדיה את המוצר אשר שלחה בחזרה בצירוף חשבונית מקור תעמוד בפני הלקוח 3 מהאפשרויות הבאות: 1. לקבל זיכוי בגין המחיר ששילמת עבור המוצר בכפוף לכך שהמוצר אשר נבדק על ידי נציג החברה נמצא כמתאים לחזרה היינו המוצר הוחזר כחדש, באריזתו החדשה והמקורית וסגור בסגירת ספק, לרבות כל מרכיבי המוצר והאריזה שכן, במידה והדבר לא יהיה כך אזי החברה לא תהיה חייבת לזכותך כלל בגין המוצר ו/או תחליט לזכותך באופן יחסי לערך המוצר שהוחזר, בניכוי הוצאות או התחייבות בשל משלוח, אריזה , או כל הוצאה או התחייבות אחרת שהחברה הוציאה ו/או התחייבה והן בשל התקשרות בעסקה או בשל ביטולה (וזאת עקב אופי המוצרים) והכל בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. 2. האפשרות השנייה העומדת בפניך הינה, לקבל במשלוח נוסף את המוצר על פי הזמנתך המקורית ובלבד שהוא נמצא במלאי החברה ו/או הספק באותה העת. 3. האפשרות השלישית העומדת בפניך הינה, לקבל תחליף של המוצר (הדומה באופיו ובתוצאותיו) בכפוף לאפשרויות העומדות בפני נציגי החברה ו/או בכפוף למצוי במלאי באותה העת . הזכות להחזיר או להחליף מוצר ו/או שירות כפופה לסייגים נוספים כאמור בסעיף 14 לחוק הגנת הצרכן , תשמ”א – 1981. לא ניתן להחזיר מוצרים המוגדרים כתרופה, מזון לתינוקות ותוספי מזון.
10.6 יוכל במקביל להציע לו מוצר זהה חדש או החזר כספי בגין רכישת המוצר הספציפי הפגום. ככל שהלקוח יהיה מעוניין בהחזר כספי יודיע על כך מיידית לנציג החברה. הלקוח ידאג להמציא את המוצר במשרדי החברה בכל דרך שיבחר לעשות כן, ומייד לאחר הגעת המוצר למשרדי החברה ובדיקת אמיתות דברי הלקוח ביחס לפגם ובעקבות כך אישור בגין ביטול עיסקה יזכה הנציג את הלקוח בגין עלות המוצר ושליחתו ללקוח ויודיע על כך ללקוח.
10.7 לצורך ביצוע ביטול העיסקה חובה על הלקוח להשיב תחילה את המוצר לחברה כשהוא ארוז באריזתו המקורית וסגור בסגירת היצרן ולא נעשה בו כל שימוש מכל מין וסוג שהוא כמו”כ למוצר יש לצרף את חשבונית המקור. כל החזרה של מוצר בצורה אחרת מהרשום בסעיף זה (ללא חשבונית מקור, לא באריזתו המקוריות וכיוצ”ב) לא תחייב את החברה בביטול העיסקה והשבת התשלום בגינו, מלבד מקרים בהם החברה תהיה חייבת על פי חוק הגנת הצרכן ותקנותיו.
10.8 ביטול שלא עקב פגם או  אי התאמה, ניתן לבטל את העסקה בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו על פיו באופן כאמור לעיל ובשינויים המחוייבים.
10.9החברה תשיב לידי הלקוח את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, תבטל את החיוב בשל העסקה ולא תגבה מהלקוח סכום כלשהו, למעט דמי טיפול בסך 5% מערך העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם והכל בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן ותקנותיו.

10.10 בעסקאות שנשלחו עם שליח או דואר רשום, והלקוח מבקש להחזיר את המוצר ללא סיבת פגם / אי התאמה, לא ינתן זיכוי על דמי המשלוח. בנוסף לכך, על הלקוח להחזיר את המוצר לבית העסק. במידה והלקוח יסרב לקבל את המשלוח מהשליח, יחויב הלקוח גם על דמי משלוח פעמיים (הלוך חזור).

10.11 במידה והלקוח יבטל עיסקה כאשר המשלוח לא יצא עדיין מבית המרקחת, או הזמנה שסומנה כאיסוף עצמי. לא יחוייב הלקוח באף עלות. מסיבה זו, רצוי ליצור קשר מהר ככל הניתן במידה והלקוח התחרט – ואם לא מדובר בשעות הפעילות ניתן גם לשלוח מייל.

כמו”כ החברה תוכל לבטל את העיסקה גם ללא אישור ו/או בקשת הלקוח לעיסקה  במקרים הבאים:
1.במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה, ביצועה או השתתפות במכירה באופן תקין ;
2. אם יתברר לה כי העסקה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הלקוח.
3. החברה תהיה רשאית לבטל מכירה במקרה של תקלה טכנית המשבשת את ניהולה התקין של המכירה.
4. בכל מקרה אחר אשר עפ”י חוק הגנת הצרכן ו/או נוהלי החברה נדרש ו/או יש צורך בביטול העיסקה והכל בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של החברה
10.10 ההודעה על ביטול העיסקה תימסר ללקוח בטלפון ואו בכתב לכתובת אותה ציין הלקוח בעת ההרשמה למכירה. במקרה זה, תבוטל ההזמנה ותימנע מחיוב כרטיס האשראי של הלקוח (היה וכרטיס האשראי לא חויב עד מועד הודעת הביטול) או תשיב ללקוח כל סכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה ללקוח כל טענה, תביעה ואו דרישה, מכל מין וסוג, כלפי והנהלת האתר בגין ביטול עסקה.
10.11 אנו עושים את מירב המאמצים כדי שהמוצר אשר מגיע אליכם יגיע לאחר שנבדק ונמצא כתקין אולם, במקרה בו המוצרים אותם קיבלת לא היו תקינים בעת קבלתם, לא תחויב בדמי המשלוח, אריזה, דמי החזרה או דמי טיפול
10.12 אינך רשאי להחזיר או להחליף מוצרים הניתנים להקלטה, שיעתוק או שכפול, שאריזתם המקורית נפתחה, אלא אם התברר שהם התקבלו אצלך פגומים מלכתחילה.
10.13 למרות האמור לעיל, החברה רשאית לחייב דמי ביטול כפי שנקבע על-פי דין.
10.14 לא ניתן להחזיר תרופות. זאת בהתאם להוראות משרד הבריאות.