ציוד אלקטרוני וסוללות

מידע אודות איסוף מוצר ישן מבית הלקוח במועד אספקת מוצר החדש, לפי החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, התשע”ב – 2012

בהתאם להוראות החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות (להלן: “החוק”), בעת קבלת ציוד חשמלי ואלקטרוני שרכשתם אתם זכאים למסור למוביל, ללא תשלום ו/או תמורה אחרת על כך, פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני (להלן: “הציוד הישן”) שמקורה בציוד דומה ואשר היא בכמות או במשקל הדומים למוצר שרכשתם.

בהתאם לנוהל המשרד להגנת הסביבה בקשר ל”פינוי פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני מבית לקוח” מיום 24.7.2017 (להלן: “הנוהל”), זכות זו תחול בהתאם ובכפוף להנחיות הבאות:

·       הציוד הישן יפונה כשהוא שלם ולא פורקו ממנו חלקים.

·       הציוד הישן יפונה כשהוא ריק, ללא כל פסולת ו/או לכלוך ו/או פריט אשר אינו חלק מהציוד הישן עצמו.

·       הציוד הישן יהיה מנותק טרם פינויו מחשמל, מגז או ממים, מרהיט או מכל חיבור קבוע או ארעי אחר לתשתיות הבית או לחפצים אחרים.

·       הציוד הישן יהיה מוכן לפינוי ממקום סביר, כאשר המפנה יכול לעבור בבטחה ובחופשיות את הפתחים והמעברים שבמקום בלא צורך בפירוק נוסף, בהפרדה או בניתוק של חלקים ממנו או מתשתית המבנה.

·       ציוד ישן אשר עלול ליצור בעת הפינוי סיכון בריאותי או בטיחותי, למוביל או לכל אדם אחר, לא יפונה.

ככל שהנך מעוניין בפינוי המוצר הישן, עליך להודיע כאמור מבעוד מועד למוקד שירות הלקוחות שלנו, ולתאם מולו את הפינוי, במס’ 0543761390 .  המוצר הישן ימסר על ידך למוביל בעת שיספק לך את המוצר החדש שרכשת ויועבר על ידינו למיחזור מוכר. אנא עדכן בדבר הצורך בפינוי גם את השליח, מיד עם הגעתו.